Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017

Sáng ngày 23/03/2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Tham dự có đồng chí Lê Minh Tấn – Thành ủy viên , Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở, các thành viên Ban Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở, Bí thư Đoàn thanh niên Sở, nguyên lãnh đạo Sở và các đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng ban, đơn vị thuộc Sở .

Tại Hội nghị, Bà Huỳnh Lê Như Trang – Chánh Văn phòng Sở, Phó Chủ tịch thường trực  Hội đồng thi đua khen thưởng Sở đã trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong đó, Sở đã chủ động ban hành kế hoạch thực hiện từ đầu năm, tập trung công tác chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, chương trình công tác năm 2017 để thực hiện 34 chỉ tiêu nhiệm vụ của Ngành trong năm 2017 (trong đó, có 5 chỉ tiêu pháp lệnh, 29 chỉ tiêu nhiệm vụ của Ngành) và 21 Chương trình, Đề án Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân thành phố và 13 Chương trình, kế hoạch phát động thi đua thực hiện tại Sở. Kết quả là các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản đạt và vuột theo kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức và trước thời hạn…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Lê Minh Tấn đã biểu dương những kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2017. Về định hướng phong trào thi đua yêu nước của Ngành LĐTBXH TPHCM trong năm 2018, Đồng chí Lê Minh Tấn yêu cầu cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

– Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Thành ủy về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2018 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và phấn đấu hoàn thành Kế hoạch số 414/KH-SLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2018 về công tác chỉ đạo điều hành trên lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, chương trình công tác năm 2018 (trong đó có 04 chỉ tiêu pháp lệnh và 32 chỉ tiêu phấn đấu của ngành).

– Kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng, phân công cụ thể và phát huy vai trò của người làm công tác thi đua, khen thưởng để công tác Thi đua, Khen thưởng được thực hiện một cách liên tục, chính xác và hiệu quả. Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng.

– Tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua có nội dung thiết thực và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước của thành phố với chủ đề năm 2018 “Đổi mới – sáng tạo để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại” gắn với chủ đề năm 2018 của Sở “Gương mẫu, sáng tạo, tình thương, trách nhiệm”. Hướng dẫn các Khối thia đua hoạt động phong trào đảm bảo nội dung, thiết thực và mang lại hiệu quả cao. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các khối thi đua của Sở qua đó khắc phục và nâng cao hiệu quả các hoạt động thi đua khen thưởng của sở.

– Tổ chức thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) bằng các hoạt động phong trào thi đua thiết thực đem lại hiệu quả cao; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các gương “người tốt, việc tốt” trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cũng tại Hội nghị, trước sự chứng kiến của Ban lãnh đạo Sở, đại diện các đơn vị cụm, khối thi đua thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP HCM đã ký giao ước thi đua năm 2018 với chủ đề  “Đổi mới – Sáng tạo để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại”, gắn với chủ đề của Ngành là “Gương mẫu, Sáng tạo, Tình thương, Trách nhiệm” .

Nhân dịp này, Sở cũng đã tổ chức Lễ trao tặng Huân chương lao động hạng Ba ( 01 tập thể, 01 cá nhân); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (10 cá nhân); Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố ( 02 tập thể, 01 cá nhân) ; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố (35 cá nhân); Giấy khen của Giám đốc Sở (37 tập thể) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước năm 2017 tại đơn vị./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *