Hướng dẫn điền phiếu thông tin

Hướng dẫn

Để truy cập biểu mẫu cung lao động, người dùng có thể sử dụng trình duyệt mở địa chỉ https://dolisa.work/mau1.html hoặc sử dụng thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng quét mã bên trên để mở biểu mẫu