Hướng dẫn điền phiếu thông tin

Hướng dẫn

Để truy cập biểu mẫu cung lao động, người dùng có thể sử dụng trình duyệt mở địa chỉ https://dolisa.work/mau1.html hoặc sử dụng thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng quét mã bên trên để mở biểu mẫu

logo

Phiếu đã thu thập

  1. 1521347